Zavetišče Horjul, Polona Samec s.p. Zavetišče HorjulZavetišče HorjulZavetišče Horjul
Zavetišče HorjulAnimal shelter HorjulZavetišče Horjul na FacebookuPodatki Zavetišča Horjul
NAŠI PRIJATELJIOB POSVOJITVIIŠČEJO NOV DOMBREZ VAS NE GRESPET DOMAPREOBRAZBENE PREZRITE
Zavetišče Horjul - Horjulčki so zakon
Zavetišče Horjul - Horjulčki so zakon
Zavetišče Horjul svetuje sterilizacijo in kastracijo živali

SMS donacije za Zavetišče Horjul
Posvojite žival na daljavo v Zavetišču Horjul

 

Zavetišče Horjul - Posvojite psa ali mucka na daljavo

 

dot Vse o posvojitvi živali na daljavo

Prosimo, da ste pri izpolnjevanju natančni, saj bodo nepravilno vpisani podatki otežili ali celo onemogočili primerno obveščanje in drugo komunikacijo, ki je potrebna za uspešno izvajanje posvojitev na daljavo. Polja z znakom *morate obvezno izpolniti.

Posvojite me na daljavo
  nazaj
line
POGODBA O POSVOJITVI NA DALJAVO
1. Podatki o plačniku ali zastopniku podjetja, ki je plačnik:
(Prosimo, navedite elektronski naslov, kjer vas bo pošta zagotovo dosegla.)
Ime in priimek / naziv podjetja *
Elektronski naslov *
Še enkrat vpišite elektronski naslov *

2. Podatki o posvojitelju/-ici na daljavo:
(Izpolnite, če je posvojitelj/-ica druga oseba kot plačnik, sicer pustite prazno.)
Ime in priimek
Elektronski naslov

3. Označite, ali želite biti imenovani med posvojitelji na daljavo ali želite ostati anonimni.*
želim biti imenovan/-a želim ostati neimenovan/-a (anonimna posvojitev - navedba v seznamu kot "anonimen")
Če želite biti imenovani, vpišite ime in/ali priimek ali nadimek, s katerim želite biti predstavljeni med posvojitelji na daljavo.
Ime / nadimek

4. Mesečni znesek, ki ga želim nakazovati: * evrov

5. Vpišite ime živali, ki ji želite finančno pomagati: *
Z eno pogodbo lahko posvojite samo eno žival, lahko pa izpolnite več pogodb, če želite posvojiti več živali. Če boste vpisali več kot enega varovanca, bomo upoštevali samo prvega navedenega. Če se ne želite odločiti samo za eno žival, lahko ostanete neopredeljeni in vpišete 'horjulčki' (vsi psi in mačke) oziroma 'horjulske mačke' ali 'horjulski psi'.

S pritiskom na gumb 'Pošlji' se strinjam s sledečimi pogoji: *
Potrjujem, da sem seznanjen/-a s pravili posvojitve na daljavo in se z njimi strinjam. Zavetišču Horjul za potrebe izvajanja posvojitev na daljavo in obveščanja posvojiteljev na daljavo dovoljujem uporabo navedenih osebnih podatkov, pri čemer bo Zavetišče Horjul dosledno upoštevalo zakonodajo in interne akte, ki urejajo to področje. Zavetišče Horjul bo z osebnimi podatki ravnalo v skladu z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES ("GDPR") in vsakokratno veljavno zakonodajo.

OPOZORILO!
Izpolnite polja, kjer je *, saj sicer podatki ne bodo posredovani Zavetišču Horjul, vaša pogodba o posvojitvi na daljavo pa bo brezpredmetna.
Po kliku na gumb 'Pošlji' se vam mora odpreti stran s potrditvijo, da so bili vaši podatki posredovani Zavetišču Horjul. Le v tem primeru ste lahko prepričani, da je Zavetišče Horjul seznanjeno z vašo namero o posvojitvi na daljavo za izbrano žival. Vaše osebne podatke bomo obravnavali izključno za namen obveščanja o spremembi statusa dotične živali ali morebitnih drugih splošnih spremembah (spremembe delovanja zavetišča, sprememba TRR-ja, ipd.).

  nazaj

 

domov naši prijatelji ob posvojitvi iščejo nov dom brez vas ne gre spet doma preobrazbe ne prezrite kontakt na vrh

Zavetišče Horjul © 2006-2023 ilustracije: Vixi podpora: mojpes.net